DIRECTE

·· Tècnic de FOH i Monitors
·· Mescla de banda / grups
·· Ajust de sistemes
·· Producció tècnica
·· Xarxes àudio digital

EVENTS

·· Conferències
·· Publicitat
·· Mítings
·· Presentacions

TV

·· Disseny de so
·· Mescla de directe
·· Supervisió àudio
·· Supervisió gravació

TEATRE

·· Disseny espai sonor
·· Disseny so
·· Producció tècnica
·· Disseny i programació Qlab
(integració a Qlab de solucions de tot tipus: audiovisuals, àudio, llums, maquinaria, vídeo, imatge,…)